top of page
Plastering Wall

INSTALLATION - MCM CLAY CLADDING 
วิธีติดตั้งแผ่นดินเหนียวดัดแปลง

MCM CLAY CLADDING INSTALLATION GUIDE

ข้อแนะนำเบื้องต้น

แผ่นดินเหนียวดัดแปลง (Modified Clay Materieal, MCM) สามารถใช้ตกแต่งผนังได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร  หรือตกแต่งผิวเฟอร์นิเจอร์ โดยมีข้อแนะนำเบื้องต้นในการติดตั้ง ดังนี้

  • MCM Clay Cladding สามารถใช้กาว PU, Cement, หรือ Polymer ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละหน้างาน

  • ห้ามใช้สารเคมีที่รุนแรงในการทำความสะอาดแผ่น MCM ควรใช้ผ้าหรือฟองน้ำกับน้ำสบู่อุ่น ๆ เพื่อทำความสะอาด

  • พื้นผิวที่ต้องการติดตั้ง ต้องมีความแข็งแรง ไม่หลุดร่อน

  • หากต้องการติดตั้งบริเวณที่เปียกชื้นหรือมีการใช้งานพื้นที่เปียก เช่น ห้องน้ำ สามารถสั่งซื้อพิเศษโดยการเติมผง anti-bateria inorganic powder เพื่อลดการเกิดแบคทีเรียได้

  • แนะนำให้มีการออกแบบการจัดเรียงแพทเทิร์นก่อนลงมือติดตั้ง เพื่อความสวยงาม

วิธีการติดตั้ง

1) SURFACE PREPARATION (การเตรียมพื้นผิว) 

ตรวจเช็คความแข็งแรงขอพื้นผิว ไม่มีรอยร้าวและไม่หลุดร่อน พร้อมทั้งเช็คระดับของพื้นผิวให้มีความเรียบเสมอกัน เมื่อตรวจเช็คพื้นผิวแล้วทำความสะอาดพื้นผิว ควรติดแผ่น MCM เมื่อผนังแห้งและไม่มีคราบฝุ่น เนื่องจากประสิทธิภาพกาวในการยึดติดจะลดน้อยลง

พร้อมทั้งขึงเส้นเอนหรือตีเต๊า เพื่อกำหนดระยะหรือตำแหน่งในการติดตั้งแผ่น MCM

image_edited.jpg
image.png
image.png

2) MCM CUTTING (ตัดแผ่นดินเหนียวดัดแปลง) 

หลังจากออกแบบการจัดเรียงแพทเทิร์น ตัดแผ่น MCM ตามแบบหรือขนาดพื้นที่ โดยใช้เลื่อยวงเดือน เครื่องเจียรไฟฟ้า(ลูกหมู) หากมีการเข้ามุมสามารถใช้ลูกหมูเจียรขอบแผ่นตามองศาที่ต้องการ

image.png

3) INSTALLATION AND ADHESIVE (การติดตั้งและกาวยึดติด) 

ทากาวที่ด้านหลังของแผ่น MCM ให้ทั่วแผ่น และใช้เกรียงหวีปาดกาวให้ทั่วรอบสุดท้ายก่อนติดผนัง เพื่อให้เกิดลายเพื่อการยึดติด

image.png
image.png

กาวที่แนะนำ แบรนด์ MAPEI (มาเปย) จากประเทศอิตาลี

ULTRALITE S1 และ ULTRALITE S1 QUICK สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกทั่วไป

image.png

ใช้เกรียงยางหรือเกรียงไม้ กดให้ทั่วแผ่น เพื่อให้กาวยึดติดและไล่ฟองอากาศ ควรตรวจสอบระดับของพื้นผิวให้เรียบสม่ำเสมอ

image.png

4) GROUTING (ยาแนว) 

ยาแนวด้วยกาวซิลิโคลน เมื่อซิลิโคนยาแนวใกล้แห้งใช้แท่งขูดยาแนวเพื่อความเรียบร้อย และใช้เกรียงแซะเก็บซิลิโคนยาแนวส่วนที่เกินหรือที่ไม่เรียบร้อย ใช้ฟองน้ำแห้งในการเช็ดเศษยาแนวออกจากพื้นผิว

image.png
image.png
image.png
image.png

5) FINISHING (เก็บรายละเอียดความเรียบร้อย) 

ใช้ฟองน้ำเช็ดทำความสะอาดพื้นผิว

image.png
bottom of page